ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
28 ส.ค. 2562
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสระ-บ้านควนออก หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 ส.ค. 2562
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสวัสดิ์ รอดจันทร์ - บ้านนายสากล สุกใส ดาวน์โหลดเอกสาร
6
08 ก.ค. 2562
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอนงค์ สุวรรณน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
5
08 ก.ค. 2562
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนกแล ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 ก.ค. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสากล สุกใส - บ้านนายพรชัย ไกรนรา ดาวน์โหลดเอกสาร
8
03 ก.ค. 2562
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรชัย เชรอาวุธ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 ก.ค. 2562
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
16
26 มิ.ย. 2562
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
15
26 มิ.ย. 2562
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
17
21 มิ.ย. 2562
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
12
21 มิ.ย. 2562
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางเขียน กลีบแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 มิ.ย. 2562
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 มิ.ย. 2562
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 มิ.ย. 2562
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
14
13 มิ.ย. 2562
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
16
31 พ.ค. 2562
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
10
31 พ.ค. 2562
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
15
14 พ.ค. 2562
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
11
14 พ.ค. 2562
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
8
14 พ.ค. 2562
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 เม.ย. 2562
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
15
22 มี.ค. 2562
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
10
22 มี.ค. 2562
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 ก.พ. 2562
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 ก.พ. 2562
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
69
31 ต.ค. 2561
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
73
31 พ.ค. 2561
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
37
31 พ.ค. 2561
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
59
04 พ.ค. 2561
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
38
04 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15