ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหัวควน - บ่อลูกรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 ก.ย. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านเกาะรอม - บ้านไร่มุสลิม ดาวน์โหลดเอกสาร
19
17 ก.ย. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายถนนจันดีทุ่งใหญ่ -หน้าโรงเรียนบ้านควนลำภู ดาวน์โหลดเอกสาร
47
30 มิ.ย. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสโรงสูบนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
37
27 พ.ค. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฮาเล็ก พิศแลงาม ด้วยวิธีประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
32
27 พ.ค. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางมณี แก้วหนู ดาวน์โหลดเอกสาร
50
29 เม.ย. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมเกียรติ เพ็งสกุล -บ้านนายริ่น จันทร์แจ่มศรี ดาวน์โหลดเอกสาร
35
29 เม.ย. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสโรงสูบใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
24 เม.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาเทียมป่า - บ้านเขาพลูจวง ด้วยวิธีประกวดราคาอเเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
24 เม.ย. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะรอม-บ้านไร่มุสลิม หมู่ที่ 1, 2, 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
16 มี.ค. 2563
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวควน-บ้านบ่อลูกรัง หมู่ที่ 2, 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
16 มี.ค. 2563
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกาศการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
42
21 ก.พ. 2563
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกาศการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 ก.พ. 2563
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลังเขา-บ้านกองหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
06 ก.พ. 2563
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะรอม-บ้านควนทุ่งโถ๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
06 ก.พ. 2563
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
14 ม.ค. 2563
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
07 ม.ค. 2563
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
25 ธ.ค. 2562
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
06 ธ.ค. 2562
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
06 ธ.ค. 2562
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
28 ส.ค. 2562
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสระ-บ้านควนออก หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
28 ส.ค. 2562
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสวัสดิ์ รอดจันทร์ - บ้านนายสากล สุกใส ดาวน์โหลดเอกสาร
48
08 ก.ค. 2562
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอนงค์ สุวรรณน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
42
08 ก.ค. 2562
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนกแล ดาวน์โหลดเอกสาร
74
08 ก.ค. 2562
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสากล สุกใส - บ้านนายพรชัย ไกรนรา ดาวน์โหลดเอกสาร
41
03 ก.ค. 2562
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรชัย เชรอาวุธ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
03 ก.ค. 2562
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
60
26 มิ.ย. 2562
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
49
26 มิ.ย. 2562
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
50
21 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16